O RUKOPISIMA


ko zna kakvi se sve
rukopisi kriju
u našim
rukama 

rukopisi predaka potomaka
rukopisi nerođenih sestara 
rukopisi naših nevidljivih
nestvorenih naših
bliznakinja 

ko zna ko sve ispisuje
ta lepa zaobljena
čevrtasta naša
razbarušena
n
a
k
o
s
t
r
e
š
e
n
a 

slova


Aleksandar Milanković
(iz knjige u pripremi)

Fotografija: rad umetnice Nede Kovinić,
sa izložbe
Iza entuzijazma
decembar 2019.:
Comments

Popular posts from this blog

PESMA O FUSNOTAMA

FILOZOF I ŠTAMPARSKI RADNICI

ČISTILIŠTE